Noord-Kaukasus heeft de levensveranderende kracht van Jezus nodig

Als je door Noord-Kaukasus reist, valt het direct op: de wanhoop staat hier in de ogen van de mensen te lezen. Het is alsof er een deken van somberheid ligt over dit gebied ten zuiden van Rusland.

Als je met de mensen in gesprek gaat, ontdek je al gauw wat de oorzaak is. Zij gaan nog steeds zwaar gebukt onder de gevolgen van de oorlogen en etnische conflicten. In dit vergeten gebied is er veel armoede en uitzichtloosheid. Het zelfdodingspercentage is er hoog.

99,9 % van deze mensen heeft nog nooit het Evangelie gehoord. Wat een enorme geestelijke nood! En wat zouden we deze mensen graag laten kennismaken met de hoop en helende kracht van het kennen van Jezus!

Alleen God is in staat om de mensen in Noord-Kaukasus een nieuw perspectief te geven. Wij kunnen een instrument in Zijn handen zijn. Daarom willen we vijftig mensen mobiliseren en trainen om onder deze etnische groepen de liefde van Jezus bekend te maken. Daar is ook jouw steun hard bij nodig.

Help jij met een gift voor dit plan?

 • Wat doet Operatie Mobilisatie?
  Wereldwijd zijn er ruim drie miljard mensen die niet of nauwelijks het Evangelie hebben gehoord. Dat raakt ons diep, omdat Jezus zelf ons in Mattheüs 28:19 oproept om te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken. Wij worden gedreven door de diepe overtuiging dat ieder mens de kans zou moeten krijgen om het Evangelie te horen. Hoewel de kerk wereldwijd groeit, komen er toch elke dag 57.000 mensen bij die nog nooit het Evangelie hebben gehoord. Het is onze missie om daar verandering in te brengen door christenen te mobiliseren en in beweging te brengen.
 • Waarom gaan de zendelingen naar Noord-Kaukasus?
  Operatie Mobilisatie richt zich op gebieden die het minst bereikt zijn met het Evangelie. Noord-Kaukasus (een gebied onder Rusland) is zo’n gebied. 99% van de inwoners heeft nog nooit het Evangelie gehoord. Voor ons in West-Europa is dat haast onvoorstelbaar. Toch gebeurt dit op slechts een paar uur vliegen bij ons vandaan.

  Jarenlang zijn er oorlogen en conflicten in dit gebied geweest, maar van opbouw was weinig sprake. Deze uitzichtloosheid maakt de inwoners wanhopig. Het is ons gebed en verlangen om de inwoners kennis te laten maken met de liefde en hoop van Jezus Christus. God kan de mensen in Noord-Kaukasus nieuw perspectief geven.
 • Wat is er in de afgelopen jaren gedaan?
  Sinds 2005 biedt Operatie Mobilisatie in Rusland een Mission Discipleship Training aan voor missionaire en kerkelijk werkers. Anderhalf jaar geleden is er een vervolgprogramma gestart voor studenten die een praktijkjaar in Noord-Kaukasus willen doen, gericht op gemeentestichting in een moslimcontext, christelijk leiderschap en ‘business as mission’. Naast de jaarlijkse inzet van studenten wonen er nu drie gezinnen in Noord-Kaukasus.

  Een aantal voorbeelden van wat er bereikt is de afgelopen jaren:

  • We helpen arme gezinnen in Abchazië met voedselpakketten en andere praktische hulp en er zijn jongerenclubs opgericht waar ze het Evangelie horen.
  • Er wordt minimaal drie keer per jaar een training georganiseerd voor missionair werkers in de Kaukasus.
  • Studenten hebben lokale kerken in dit gebied ondersteunt door middel van evangelisatie, praktisch werk, kerkbouw en het organiseren van kinder- en jeugdwerk.
  • Er is geholpen bij het organiseren van christelijke tienerkampen in Tetsjenië, Dagestan en Noord-Ossetië, waar zowel christelijke kinderen als kinderen met een moslimachtergrond aan deelnamen.
  • In Abchazië namen we deel aan kampen voor gehandicapte kinderen.
 • Zijn er voorbeelden van de impact van het Evangelie?
  Zeker. Anderhalf jaar geleden is Arayk, een christen, naar de stad Tkvartshal in Abchazië verhuist. Deze stad heeft zwaar geleden onder de etnische onafhankelijkheidsstrijd met Georgië. Ooit was het een stad met 40.000 inwoners, nu wonen er nog zo’n vierduizend. Mensen leven letterlijk in de ruïnes van kapotgeschoten gebouwen. Er is weinig werk of geld. Veel jongeren zoeken een uitweg in alcohol en drugs en ook zelfmoord komt vaak voor.

  Arayk begon mensen uit te nodigen voor bijbelstudies. Voor jongeren liet hij eens per week een Bijbelse film zien. Niemand verwachtte hier iets van, maar op dit moment komen wekelijks 30 mensen naar de kerk. Ongeveer 20 jongeren bezoeken de filmclub. Afgelopen zomer zijn er 17 volwassenen gedoopt! Er is nieuwe hoop ontstaan vanuit deze nieuwe gemeenschap van gelovigen. Wat een geweldig werk kan God doen door de inzet van een man.

  OM ondersteunt deze nieuwe gemeente. Momenteel zijn er vier studenten die tijdens hun praktijkjaar in Tkvartshal helpen bij een wekelijkse club voor kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er gezocht naar een predikant die deze nieuwe kerk kan leiden.

3.442

Zendelingen

110+

Landen